கோபம் தவிர்   Leave a comment

கோபம் வரும் பொழுதுகளில்…
அந்த சூழ்நிலையை பற்றி அறிந்து கொள்ள முயலவும்.
எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளவும்.
சுயக்கட்டுப்பாட்டை இழக்காமல் இருக்கவும்.
உங்கள் எதிர்வினையை தாமதப் படுத்தவும்.
உங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும்
பரீசீலிக்கவும்.
மன்னித்துவிடவும்.

அடுத்தவர் தவறுகளை,
பொறுத்துக்கொள்ளவும் முயற்சிக்கவும்.
உடல் பயிற்சி, மனதைப் பயிலும் வித்தைகளை
தினசரி பயிலவும்.
மது,புகை,தவிர்க்கவும்.
உங்களுக்கு பிரியமானவர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுங்கள்.
நல்ல தூக்கம் அவசியம்.

Posted மே 4, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

image

Posted மே 4, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

image

Posted மே 4, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

Posted மே 3, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

img_9134

Posted மே 1, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

img_9180

Posted மே 1, 2016 by vimalam in Uncategorized

  Leave a comment

image

Posted ஏப்ரல் 27, 2016 by vimalam in Uncategorized

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120,817 other followers